More
  Ana SayfaEkonomiSon dakika: Ağır talep geliyordu! 3 yıl daha uzatıldı

  Son dakika: Ağır talep geliyordu! 3 yıl daha uzatıldı

  İçişleri Bakanlığından, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un birçok alanda getirdiği yeni düzenlemelerin detaylarına ait açıklama yapıldı. 

  Soyadı Kanunu’na alışılmamış soyadları ile yazım ve imla yanlışı yahut düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan mana değişiklikleri bulunan isim ve soyadlarının vilayet yahut ilçe yönetim heyetlerince bir sefere mahsus olmak üzere değiştirilebilmesine imkan sağlayan düzenleme ile mahkemelerin iş yükünün azaltıldığını kaydedilen açıklamada, bunun yanı sıra hususa eklenen yeni kararla Bakanlığa iletilen ağır talebin karşılanması ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilebilmesi ismine genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı bedellendirilen isimlerin da mahkeme kararı aranmaksızın vilayet yahut ilçe yönetim heyetlerince değiştirilebilmesine imkan tanındığı kaydedildi.

  DERNEK İSİMLERİNDE DÜZENLEME

   Dernek isimlerinde “Şehit” ve “Gazi” sözleri, suistimalin önlenmesi emeliyle bundan bu türlü lakin “Türk”, “Türkiye”, “Milli”, “Cumhuriyet”, “Atatürk” ve “Mustafa Kemal” sözleri üzere İçişleri Bakanlığı müsaadesiyle kullanılabilecek. Dernekler Kanununun 28’inci unsurunda yapılan değişiklikle dernek isimlerinde “Şehit” ve “Gazi” sözlerinin, “Türk”, “Türkiye”, “Milli”, “Cumhuriyet”, “Atatürk” ve “Mustafa Kemal” sözleri üzere İçişleri Bakanlığının müsaadesiyle kullanılabileceğinin karar altına alındığı belirtilen açıklamada, yapılan değişiklikle kutsal kabul edilen şehit ve gazi kavramlarının suistimalinin önlenmesi ve bu sözlerin taşıdığı mana ve kutsiyetin korunmasının amaçlandığı vurgulandı.

  EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU’NDAKİ DÜZENLEME

  Kanunun 9’uncu unsuruyla 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun süreksiz 26’ncı hususunda yapılan düzenlemeyle, yüksekokul yahut daha aşağı derecede eğitim durumuna sahip polis memurlarından geçmişteki yasal düzenlemeler çerçevesinde B kümesi amir olarak atanan ve 4 yıllık üniversiteyi sonrasında bitirenlerin, A kümesi amir pozisyonundaki Polis Akademisi mezunları ile birebir mühlet ve kurallarda terfi edebilmelerine imkan sağlandığı belirtildi.
  Yapılan düzenlemeden hala B kümesi polis amiri olarak misyon yapan, 84’ü başkomiser, 803’ü komiser ve 24’ü komiser yardımcısı olmak üzere 911 amir sınıfı işçinin yararlanabileceği kaydedildi.

  Açıklamada, kelam konusu düzenlemeyle, komiser yardımcısı ve komiser rütbelerinde bir üst rütbeye terfi için 6’şar yıl beklemekte olan B kümesi amirlerin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere A kümesi amirler için uygulanan 4’er yıllık bekleme müddetlerine tabi olacağı bildirildi. Ayrıyeten başkomiser rütbesinden emniyet amiri rütbesine yükselebilecek lisans mezunu B kümesi amirler için uygulanan, A kümesi amirlerden terfi edenlerin yüzde 10’unu geçememe sınırlamasının da uygulamadan kaldırılacağı söz edildi.

  Başpolis memurları ile kıdemli başpolis memurlarından komiser yardımcılığına terfi edecekler için var olan 45 yaş hududu kaldırılarak daha evvelden yaş hududuna takıldığı için imtihana girme hakkı elde edemeyen 2 bin 849 başpolisin komiser yardımcılığı imtihanına girme hakkını elde ettikleri belirtildi.

  KABAHATLER KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

  Kumar oynayan bireylere uygulanan idari para cezasının da artırıldığı belirtilen açıklamada, hala 322 lira olarak uygulanan idari para cezası ölçüsünün bin liraya yükseltildiği kaydedildi. Öte yandan 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41’inci hususunda yapılan değişiklikle belediye sonları dışında da etraf kirliliğine neden olan şirket atıklarına kolluk ünitelerince süreç yapılabilmesi ve idari para cezası uygulanabilmesine imkan sağlandığı belirtildi.

  İHRACATÇILARA KOLAYLIK

  Yapılan düzenlemeyle rekabet gücünü artırmak, dış pazarlarla daha güçlü bağlantılar kurmalarını kolaylaştırmak maksadı ile ihracatçılara verilen özel damgalı pasaport hakkı müddetinin 2 yıldan, belirli bir ihracat sayısını yakalayanlar için 4 yıla çıkarıldığı hatırlatıldı. Düzenlemeyle ihracatçıların özel damgalı pasaport sahibi olmaları ile vize müracaatları sırasında yaşanan vakit kaybı, müracaatlarının olumsuz sonuçlanması, çok kısa vadeli vize verilmesi üzere sıkıntıların önüne geçildiği bildirildi.

  Bu hakla ihracatçılara, dünya ticaretinin yüzde 75’ini gerçekleştiren çok sayıda ülkeye vizesiz giriş imkanı sağlandığı, ihracatçıların yeni pazarlara girmeleri ve mevcut pazarlarda devamlılıklarının kolaylaştırıldığı vurgulandı. Uygulamayla tek seferde birden fazla ülkeye iş seyahati gerçekleştirmek zorunda kalan ihracatçıların vakit ve hasebiyle yaşayacakları ticari kayıpların da önüne geçilmesinin sağlandığı söz edildi.

  YABANCI ÜLKE MAKAMLARINCA VERİLEN VELAYET VE VESAYETE AİT KARARLAR

  Yabancı makamlar tarafından verilen vesayet ya da velayet kararının kabulünde daha evvel tanıma ve tenfiz koşulunun arandığı hatırlatılan açıklamada, yeni düzenleme ile yabancı makamlarca verilmiş vesayet/velayet kararı bulunanların yurt dışındaki pasaport süreçlerinde yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi hedefiyle, bu kararların ilgili ülkede bulunan dış temsilciliklerdeki pasaport süreçlerinde kabul edilmesinin sağlandığı kaydedildi.

  MAHKEME KARARI OLMADAN İSİM VE SOYAD DEĞİŞİMİ MÜDDETİ UZATILDI

  19 Kasım 2017 tarihinde yapılan mahkeme kararı olmadan isim ve soyad değişikliği yapılabilmesi düzenlemesine vatandaşlardan ağır talep geldiğinin altı çizilen açıklamada, kelam konusu düzenlemenin akabinde müddetin 3 yıl daha uzatıldığı, Cumhurbaşkanına da süreyi bir katına kadar uzatma yetkisi tanındığı belirtildi.

  Soyadı Kanunu’na ters soyadları ile yazım ve imla yanlışı yahut düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan mana değişiklikleri bulunan isim ve soyadlarının vilayet yahut ilçe yönetim heyetlerince bir kereye mahsus olmak üzere değiştirilebilmesine imkan sağlayan düzenleme ile mahkemelerin iş yükünün azaltıldığını kaydedilen açıklamada, bunun yanı sıra unsura eklenen yeni kararla Bakanlığa iletilen ağır talebin karşılanması ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilebilmesi ismine genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı bedellendirilen isimlerin da mahkeme kararı aranmaksızın vilayet yahut ilçe yönetim heyetlerince değiştirilebilmesine imkan tanındığı kaydedildi.

  ÇOCUKLARIN TÜRK VATANDAŞLIĞI

  Türk Vatandaşlığı Kanunu’na nazaran reşit olmayan çocukların, ana ve babanın Türk vatandaşlığından birlikte çıkması halinde ebeveynin irade ve talebi olmaksızın Türk vatandaşlığını direkt kaybettiği hatırlatılan açıklamada, 2011-2019 yılları ortasında ebeveyne bağlı olarak 30 bin 799 çocuğun Türk vatandaşlığını kaybettiği belirtildi.

  Düzenleme ile çocuğun üstün faydası gözetilerek, Türk vatandaşlığını birlikte kaybeden anne ve babanın çocuklarının da Türk vatandaşlığını resen kaybetmesi sonucunda oluşan mağduriyetlerin giderilmesinin amaçlandığı açıklandı.

  AFETZEDELERE YAPILAN YARDIMLARDA UYGULAMA BİRLİĞİ SAĞLANDI

  İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, jeolojik yapısı, topografyası ve iklim özellikleri nedeniyle afetlerden çok fazla etkilenen ve yüksek derecede risk taşıyan bir coğrafyada bulunan Türkiye’de sarsıntı ve öteki afetlerin gerçekleşmesi durumunda konutların ziyan gördüğü yerlerde alınacak önlemler ile yapılacak dayanaklarda “Umumi Hayata Müessir Afetler Hasebiyle Alınacak Önlemlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” kararlarının uygulandığı hatırlatıldı.

  7269 sayılı Kanun’un 29 uncu hususunda afetler sonrası konutları ziyan gören şahıslara yapılacak takviyeler ve hak sahipliği ile ilgili konulara dair kararların bulunduğu, kelam konusu unsurun üçüncü fıkrasında “Kendilerine ilişkin olmayan arsa yahut arazi üzerine inşaat ruhsatı almaksızın bina inşa eden yapı sahipleri ile yer kayması, su baskını, kaya düşmesi ve gibisi sebeplerle imar planında yapı yapılması sakıncalı olarak belirlenen yerlerde ruhsatsız olarak yapılan yapıların sahipleri hak sahibi olarak kabul edilmez” kararlarının yer aldığı söz edildi.

  Aynı unsura 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile “Zorunlu zelzele sigortası kapsamındaki binalar için, bu Kanundan ve ilgili öbür mevzuattan doğan devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri, zarurî zelzele sigortası yaptırılmamış olmasının tespit edilmesiyle birlikte ortadan kalkar” kararlarının eklendiği kaydedildi.

  İlgili kararlarda belirtilen konulara uymayan afetzedelere yardım yapılamadığından, birebir bölgedeki afetlerde yapılacak iş ve süreçlerde uygulama birliği sağlanması açısından ve toplumsal devlet prensibi yeterince, 7269 sayılı Kanun’un Süreksiz 26’ncı unsurunda düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:

  “7269 sayılı Kanun’un süreksiz 26’ncı hususunda yapılan düzenleme ile Denizli ili Acıpayam ilçesinde 20 Mart 2019 tarihinde, Malatya ili Arguvan ilçesinde 21 Mart 2019 tarihinde, Elazığ ili Sivrice ilçesi ve etrafında, Malatya ili Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde 4 Nisan 2019 tarihinde, Denizli ili Çardak ilçesi ve etrafında, Denizli ili Bozkurt ilçesinde, Afyonkarahisar ili Dazkırı ilçesinde 8 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen sarsıntı afetlerinde, kendilerine ilişkin olmayan arsa yahut arazi üzerine inşaat ruhsatı almaksızın bina inşa eden yapı sahipleri ile mecburî sarsıntı sigortasını yaptırmamış afetzedelerin de borçlandırmaları yapılmak kaydıyla hak sahibi olmaları sağlanmaktadır. Kelam konusu düzenleme ile toplumsal devlet prensibi ve tıpkı bölgelerdeki afetlerde yapılacak iş ve süreçlerde uygulama birliği sağlanması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, yapılan düzenleme ile Denizli, Malatya, Elazığ ve Afyonkarahisar vilayetlerindeki vatandaşlara dayanak sağlanacağı öngörülmektedir.”

  BAĞIMLILIKLA UĞRAŞ

  Koruma gayesiyle özgürlüğün kısıtlanmasına ait kararlar çerçevesinde bağımlı kişinin zarurî tedaviye sevk edilmesi için gerekli bürokratik süreçlerin çok uzun vakit aldığı ve bunun için de bir vasi kararının gerektiği hatırlatılan açıklamada, tedaviye muhtaç uyuşturucu madde
  bağımlılarının, başta aileleri ve toplum açısından genel güvenlik sorunu oluşturduğu vurgulandı. Çok sayıda bağımlı ailesinin çocuklarının mecburî olarak tedavi yahut nezaret altına alınmasını istediği belirtilen açıklamada, Türk Uygar Kanunu’nun 436’ncı unsuruna yapılan değişiklikle vatandaşların telaşlarının giderilmeye çalışıldığı tabir edildi.

  Açıklamada şöyle denildi:
  “Bu önlem bir bakımdan kişinin korunması maksadıyla getirilen bir düzenlemedir. Kelam konusu değişiklikle, kişinin bir sıhhat kuruluşuna yerleştirilebilmesi ve resmi sıhhat konseyi raporunun alınabilmesi için tabip ön raporu yolu düzenlenmekte, kişinin sıhhat kuruluşunda bulundurulabileceği mühlet 20 günle sonlandırılmaktadır. Tekrar bu mühlet zarfında, gerekmesi halinde, gerekli tıbbi müdahalelerin yapılması, bedenden kan yahut gibisi biyolojik örneklerle kıl, tükürük, tırnak üzere numunelerin alınabilmesi imkanı getirilmektedir. Ayrıyeten husus kapsamında alınan kararların icrası için gerektiğinde ilgili kişi hakkında güç kullanılabilmesi ve sıhhat görevlilerinden gerekli tıbbi yardım alınabilmesi öngörülmektedir.” 

  spot_img
  İLİŞKİLİ HABERLER

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz

  - Reklam -Yılmaz Servo Teknik-Servo Motor Tamiri

  Popüler

  Son Yorumlar

  Sedat Ergani on DASKUT’TAN FUARA DAVET 
  Burhanettin Aydınlı on İŞTE O KAHRAMANLAR -1- BÖLÜM
  AHMET FEYYAZ KELEŞ on KIRACI HAKLARI
  Mehmet Emirhan ÖZKAN on KIRACI HAKLARI
  Mehmet Emirhan ÖZKAN on KIRACI HAKLARI
  Mehmet Emirhan ÖZKAN on KIRACI HAKLARI
  Hüseyin Çalışkan on KIRACI HAKLARI
  Mert on KIRACI HAKLARI
  Enes dursun on KIRACI HAKLARI
  Tuncay Meriçli on HAYVAN HAKLARI …