More
  Ana SayfaGündemTYT'nin akabinde... Uzmanlar ne diyor?

  TYT’nin akabinde… Uzmanlar ne diyor?

  BİLFEN LİSELERİ KISIM BAŞKANLARI
  TÜRKÇE
  2020 TYT Türkçe imtihanı, bu sene de seçici sorulardan oluşmuştur. İmtihanda yedi lisan bilgisi sorusu sorulmuş; bu soruların ikisi yazım, ikisi noktalama, biri cümle ögesi, biri sözcük tipi, biri de ek bilgisinden oluşmuş ve soruların tahlili için birden çok bilgiye gereksinim duyulmuştur. İmtihan, mana sorularında analitik okumayı öne çıkarmıştır. Paragraflar hem öğretici metinlerden hem de edebî metinlerden seçilmiş, metinlerde öğrencilerin okuma- manaya yeterlilikleri üst seviyede ölçülmüştür. Soruların ağır ve çeldiricilerinin güçlü olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak nitelikli ve zorlayıcı bir imtihan olmuştur.

  FİZİK
  Bilfen Liseleri fizik kısmı olarak 2020 TYT sorularını incelediğimizde şu sonuçlara ulaştık: Hayat temelli soruların bundan sonra TYT fiziğin temelini oluşturacağının pekiştirildiğini görüyoruz. Fizik soruları; kavramları içselleştirmemiş, günlük ömürle irtibat kuramayan ve okuma alışkanlığı olmayan öğrencilerin zorlanacağı formda hazırlanmıştır. Derslerde daima üzerinde durduğumuz bilgilerin sorulmuş olduğu, müfredatın dışında bir durum ile karşılaşılmadığı görülmüştür. Seçicilik ve müfredata ahenk açısından olması gereken bir imtihan uygulanmıştır.7 sorunun ikisi 9. sınıf (Fizik bilimine giriş ve Newton un hareket kanunları), 5’i 10. sınıf (dalga, kaldırma kuvveti, optik, elektrik ve basınç) kazanımlarından çıkmıştır. Genel bir kıymetlendirme olarak şunu söyleyebiliriz: Rastgele bir süreç ve bağıntı kullanmak zorunda kalmadan çabucak hemen hepsi ömür temelli sorulardan oluşan, epey açık ve net, müfredata uygun bir imtihan uygulanmıştır.

  BİYOLOJİ
  2020 TYT’de biyoloji 9 programı 2 soru ile sorgulanmış; 1 soru canlılar dünyası ünitesinin stemel prensipleri konusundan, 1 soru canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikler konusundan DNA molekülünün yapısını sorgulamış. 10.sınıf kazanımları ise 4 soru ile sorgulanmış; hücre bölünmeleri ünitesinden 1, kalıtımın temel unsurlarından 2 , aktüel etraf soruları ünitesinden 1 soru sorulmuş. Soruların 4’ünün kavrama seviyesinde, başka soruların ise bilgi seviyesinde olduğu görülmüştür.

  TARİH
  Tarih soruları beklendiği üzere TYT mantığına uygun olarak sorulmuştur. Soruların genel olarak tarihî kavramlar, devir bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulanmış olduğu görülmüştür. Müfredat dışı rastgele bir soruya yer verilmemiştir. Tarih soruları 9, 10, 11 ve 12 kazanımları doğrultusunda sorulmuştur. Temel bilgi ve kronoloji bilgisi sınanmıştır. Tarihin gerektirdiği temel bilgilere ve olaylar ortası kronolojik dizine hâkim olan öğrencilerin yapabileceği cinste sorulardır. Bu bağlamda eksiği olan öğrencilerin zorlanacağı bir imtihan olduğu görülmüştür.

  COĞRAFYA
  2020 yılı TYT coğrafya soruları, 9. ve 10. sınıf müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Sorular kavram seviyesinde çok güç olmayan, net ve anlaşılır niteliktedir. Harita üzerinde doğal afet dağılışı sorgulanmış, nüfus piramidi verilerek grafik yorumlanması istenmiştir. Genel olarak uygun hazırlanmış, orta seviyede bir imtihandır.

  FELSEFE
  2020 yılı TYT ideoloji soruları; 11.sınıf müfredatını kapsayacak biçimde, her üniteden bir soru çıkacak biçimde istikrarlı bir dağılımla sorulmuş. Soruların tamamı ideoloji metni olarak verilmiş. Öğrencilerimizden metni okuma, manaya, akıl yürütme ile bir yargıya ulaşabilmesi istenmiş. Lakin 20.yüzyıl ideolojisi akımlarından “Egzistansiyalizm” ve Ortaçağ Hristiyan ideolojisinden “Tanrı’nın varlığını ontolojik olarak kanıtlama problemi”ne yönelik metin, öğrencilerimiz tarafından kavranması güç bir metin olarak değerlendirilmiştir. Ayrıyeten bu iki sorunun çeldiricileri kuvvetli tutulmuştur. Öğrenciler bu iki soruda zorlanabilirler. Başka üç sorunun daha kolay nitelikte olduğu görülmüştür. Örneğin başka iki metinde; filozofun niyetine, savunduğu kavrama ulaşılması istenmiş. İdeoloji mevzularını yeterli bilen öğrencilerin gerçek sonuçlara ulaşması kolay görünürken bahislere, kavram bilgisine sahip olmayan öğrencilerin zorlanacağı bir imtihan olarak değerlendirilmiştir.

  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
  Genel olarak verilen paragrafların yorumlanmasına dayalı bir imtihandı. Yalnızca bir soruda öğrencinin direkt bilgisi sınanmıştır.

  MATEMATİK
  2020 TYT matematik imtihanı, ezberden uzak okuduğunu anlayan temel kavramlara dayalı sorulardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Müddetin uzatılması imtihanı olumlu istikamette etkilemiştir. Sorular müfredata uygun ve ihtimamla hazırlanmış.
  Temel matematik soruları süreç marifetinden çok okuduğunu gerçek anlayıp yorumlama hünerini kullanmaya yöneliktir. Çok okuyan, muhakeme hüneri yüksek öğrencilerin muvaffakiyete ulaşacakları bir imtihan olduğunu söylemek mümkündür. Geçen yıl yapılan TYT imtihanında olduğu üzere Temel Matematik testinde soru tahlilinde gerekli olan formül, soru kökünde verilmiştir. Sonuç olarak bu imtihanda, soru kalıplarını ezberleyip sonuca gitmeye çalışan öğrenciler değil, temel matematik bilgisi olup bu bilgiyi yorumlayabilen öğrenciler başarılı olabilecektir.

  KİMYA
  TYT kimya soruları kazanımlara uygun ve beklenen soru tipindedir. Kimya testi temel kimya bilgisine ve bilgiyi yeterli yorumlamaya dayanan sorulardan oluşmuştur. 7 sorunun üçü 10. sınıf, dördü 9. sınıf kazanımlarına nazaran hazırlanmıştır. Grafik sorularına ve sayısal sorulara yük verilmemiş. Birtakım sorularda birden fazla bilgi denetimi yapılmıştır. Yeterli bir temel kimya bilgisine sahip, planlı ve verimli çalışan öğrencilerin beklediği üslupta bir imtihan olduğu görülmüştür. Öncüllü soru sayısı az tutulmuştur. Sorular geçen yıl uygulanan imtihanla karşılaştırıldığında güncellenen öğretim programını kapsadığı ve zahmet seviyelerinin emsal olduğu görülmektedir. İmtihanda beklentilerin dışında, farklı ya da sıkıntı soru tipi yer almamaktadır. Soruların zahmet seviyesi orta ve kolay biçimindedir; tamamı bilgi seviyesinde sorulardan tercih edilmiştir. Tıpkı üniteden iki soru gelirken kimi ünitelerden soru gelmemesi dikkat caziptir.

  İTÜ ETA VAKFI TABİAT KOLEJİ
  MATEMATİK
  2020 TYT matematik soruları günlük hayatla ilişkilendirilmiş, hikâyeleştirme kurgusuyla modellenmiş olarak karşımıza çıktı. İmtihanda öğrencilerimiz 30 matematik 10 geometri sorusuna karşılık verdiler. Sorunlar soruları hem okuduğunu anlamayı ölçen hem de akıl yürütme ve yorum yeteneğini kıymetlendiren, mantıksal çıkarımlara dayalı; bir kaçı hariç tahlilleri kısa olan sorulardı. Geometri sorularında günlük hayattaki objeler kullanılmıştı, düşünme maharetlerini ölçmeye yönelikti. Geçmiş yıllarda karşımıza çıkan çember ve analitik geometri soruları, artık 11. sınıf müfredatında yer aldığı için imtihanda karşımıza çıkmadı. Bu sene eklenen 30 dakikayla öğrencilerimiz vakit sorunu yaşamadıklarını söz ettiler. Bu durumda müddetin uzamasının ayırt edici soruların gücünü de azalttığı söylenebilir. Muhakeme yeteneği olan öğrencilerimizin muvaffakiyetle sonuçlandıracağı bir imtihan oldu.

  FEN BİLİMLERİ
  2020 TYT fizik soruları 9 ve 10’uncu sınıf hususlarından MEB’in açıkladığı kazanımlara uygun geldi. İmtihan öncesinde beklediğimiz üzere yoruma dayalı, adayların tahlil edebilme gücünü ölçen ve gündelik hayat içinden alıntılar yapılan soru stiline bu yıl da yer verildiği görüldü. Öğrencilerden aldığımız yorumlara nazaran soruların ayırt ediciliğinin ve zorluk derecesinin orta seviye olduğunu söyleyebiliriz. Fizik sorularının 9. sınıf “Fizik Bilimine Giriş, Isı Sıcaklık, Kuvvet ve Hareket” ünitelerinden; 10. sınıf “Elektrik ve Manyetizma, Optik, Dalgalar, Basınç ve Kaldırma Kuvveti” ünitelerinden geldiği görülmüştür. Çıkan sorulardan 10. sınıf Optik ve 9. sınıf ” Kuvvet ve Hareket “sorularının belirleyici olacağı düşünülmektedir.

  KİMYA
  TYT Kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere nazaran yeniden 9 ve 10. sınıf müfredatından gelmiştir. “Kimya Her Yerde” ve “Doğa ve Kimya” ünitelerinden soru gelmemiş, başka ünitelerden temel kazanımlara dair sorular bu imtihanda yer almıştır. Soruların geneline bakılınca zorluk derecesinin son birkaç yıla nazaran biraz artmış olduğu yorumunu yapabiliriz.  Tekrar geçen yıllarda olduğu üzere bilgi ve tahlil seviyesinde soruların çoğunlukta olduğunu söylemek mümkün.

  BİYOLOJİ
  2020 TYT‘de Biyoloji sorularının müfredata uygun, soru zorluk seviyesi bakımından eşit dağılımda olduğu söylenebilir. Geçen yıl uygulanan TYT’de yer alan sorularla kıyaslandığında soruların temel biyoloji bahislerine hâkim, yorumlama gücü güzel ve dikkatli olan öğrenciler için yapılabilir seviyede olduğu görülmüştür. Biyoloji sorularının bir kısmı direkt öğrencinin bilgilerini kullanma hünerini ölçerken, bir kısmı bilgiyi yorumlamaya dayalı olmuştur. Evvelki TYT imtihanlarında olduğu üzere soruların 4 yıllık biyoloji programındaki 9 ve 10. sınıf MEB müfredatına uygun sorular olduğu, sınıf ve ünite bazlı istikrarlı bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Çıkan 6 biyoloji sorusundan 3 adedinin 9.sınıf hayat bilimi biyoloji, hücre, canlılar dünyası; öteki 3 adedinin ise 10.sınıf hücre bölünmeleri, kalıtımın genel unsurları, ekosistem ekolojisi ve yeni etraf meseleleri ünitelerinden geldiği görülmüştür.

  TÜRKÇE
  2020 TYT’de Türkçe sorularında beklenen seyir değişmedi, yapılan netler yeniden imtihanın belirleyicisi olacak. Kazanımların soru sayılarına dağılımı geçen yıllarla paralellik gösterdi. Soruların yaklaşık %30’u lisan bilgisi kazanımlarından %70’i manaya ve yorumlamaya dayalı sorulardan geldi. Paragraflar çok uzun değildi lakin seçenekler geçen yılki üzere uzundu. Çeldiricileri güçlü seçenekler imtihanda vakit idaresi marifetini ön plana çıkardı. Sene boyunca öğrencilerimize manaya ve yorumlama sorularını sistemli ve çokça çözmelerini önermiştik, bu öneriyi dikkate alan öğrencilerin başarıyı yakalayabilecekleri bir imtihandı. Lisan bilgisi sorularının bir kısmı evvelki yıllarda olduğu üzere bir soruda birden çok kazanımı ölçmeye yönelikti. Sorulara zorluk seviyesi açısından bakacak olursak sorular orta seviyede zordu ve soruların ayırt edicilikleri yüksekti.

  SOSYAL BİLİMLER
  2020 TYT Tarih sorularının sınıflar seviyesindeki dağılımı şu formda gerçekleşti: 9, 10 ve 11. sınıfların müfredat hususlarından 1’er soru soruldu. 12. sınıf müfredatı olan inkılap tarihi dersinden 2 soru geldi. 9. sınıf bahislerinden “Uygurlarla” ilgili, 10. sınıf hususlarından “Anadolu Selçukluları” ile ilgili, 11. sınıf konularından” Tanzimat Dönemin’deki Batılılaşma Çalışmaları” ile ilgili, 12. sınıf bahislerinden “Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık Periyodu ve Lozan Antlaşması “ile ilgili sorular geldi.
  5 sorunun iki tanesi kronoloji yahut bilgi içeren, başkalarına nazaran daha seçici ve sıkıntı sorulardı. Bu yıl tarih sorularında bağlamsal soru sorulmadığı lakin seçici ve ayırt edici sorular olduğu görülmüştür.

  COĞRAFYA
  TYT Coğrafya testindeki sorular MEB tarafından yayınlanan 2020 ÖSYM TYT Coğrafya dersi kazanımlarına uygundu. İmtihanda müfredat dışı soru sorulmadı. 9. ve 10.sınıf kazanımlarının hâkim olduğu imtihanda geçen yılki üzere harita okuryazarlığı ölçüldü, “Doğal Afetler, Nüfus Piramitleri, Atmosferin Katmanları, Bölge Kavramı ve Kayaçlara” ilişkin kazanımlara yer verildi. Sorular kavrama seviyesinde çok güç olmayan, net ve anlaşılır nitelikteydi.

  FELSEFE
  Bugün gerçekleşen TYT’de İdeoloji testinde paragrafa dayalı, ideoloji okuryazarlığını ölçmeye yönelik, orta zorluk derecesinde sorular yer aldı. Her üniteden birer soru soruldu.

  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
  TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının öğrencilerin algılama hünerini ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte sorular olduğu görüldü. Soruların müfredata nazaran dağılımı incelendiğinde tüm sınıfların müfredatına yer verildiğini ve müfredat dışı soru olmadığını söyleyebiliriz. Özel hayatın kapalılığına vurgu yapan ayet ve hadislerle ahlaki sorumluluklara vurgu yapılması, dinin insan ve toplum hayatındaki yerinin felsefi bir biçimde sorgulanması, asabiyet (soya bağlılık) ve adalet münasebetinin istikrarı, Kuran’ın açıklanmasında Hz. Muhammed’in rolünün ehemmiyeti ve Hz. Muhammed’in hoş insani özellikleri perspektifindeki bu sorular genel olarak yorum ve tahlilin ehemmiyet arz ettiği sorular olarak karşımıza çıktı. Direkt bir bilgi sorusunun olmadığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta seviyede olduğu söylenebilir.
  İTÜ ETA Vakfı Tabiat Koleji deneme imtihanları, öğretim yılı boyunca TYT ile örtüşen sorularla öğrencilerimizi imtihana hazırladı.

  GEN EĞİTİM KURUMLARI
  MATEMATİK
  Matematik soruları evvelki yıllara nazaran daha kolay sorulardan oluştu. Sorular evvelki yıllarda olduğu üzere 9 ve 10’uncu sınıf kazanımlarını sorguluyor. Soruların yapısına bakıldığında okuduğunu manaya, yorumlama ve temel süreç hünerlerine sahip gerektiriyor. Yıl boyunca yayınlarımızda kullandığımız sorularla büyük paralellik gösterdiğini görüyoruz.

  GEOMETRİ
  Geometri açısından müfredatı tam sorgulayan, analitik düşünmeye dayalı, bahis kapsamı çok uygun hazırlanmış bir imtihandı. Mevzuyu gerçek öğrenmiş ve bol uygulama ile sorgulamayı pekiştirmiş öğrencinin rahatlıkla çözebileceği bir imtihan olması, imtihanın çok yeterli hazırlanmış olduğunu gösteriyor. Soruların birçok kazanımı hedeflemesi, tek istikametli çalışmaktan uzaklaşıp çok istikametli çalışmayı gerektiriyor.

  TÜRKÇE
  Sorular evvelki yıllarda düzenlenen TYT ile yapı olarak benzerlik gösterirken öğrencilerin en çok zorlandıkları alan olduğunu görüyoruz. Paragraf sorularının seçeneklerindeki güçlü çeldiriciler öğrencilerin karar vermesini güçleştirmiş ve vakit kaybı yaşamalarına neden oldu. Lisan bilgisinde yazım, noktalama ve ses bilgisi sorularının sorulduğu, sözcük tipleri, sözcüğün yapısı ve cümlenin ögeleri mevzularından da soru sorulduğu görüldü. Müfredat dışından da soru bulunmuyor.

  FİZİK
  Sorular temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat sorunlarının hikayeleştirilmesi ve bunların yorumlanması üzerine kurulmuş. Son yıllarda olduğu üzere yeniden süreç gerektirecek soru sorulmadı. Sorularda rastgele bir bilimsel çelişki yok. Sorular çoklukla kolay ve orta seviye zorluk derecesine sahip.

  KİMYA
  Kimya kısmındaki sorular MEB müfredat ve kazanımlarına uygun hazırlanarak öğrencilerin çarçabuk yanıtlayabileceği sorulardan oluşuyor. Dört tane 9’uncu sınıf, üç tane 10’uncu sınıf müfredatından soru sorulmuş. Sorulan sorular temel bilgilerin hatırlanmasına yönelik olup, yoruma dayalı sorulara çok yer verilmemiş. Eleyici diye nitelendirdiğimiz şekilde sorular yok. Öğrencilerimizin rahatlıkla çözdüğü bir imtihan oldu.

  BİYOLOJİ
  Sınav sorularının müfredatla uyumlu, 9 ve 10’uncu sınıflarda öğrencilerin biyoloji dersinde edindiği bilgilerini kullanmaya ve bu bilgileri farklı yorumlamaya yönelik sorulardan oluştuğu görülüyor.

  TARİH
  Tarih soruları bu yıl da geçtiğimiz yıllardaki üzere ‘bilgiyi’ ve ‘bilgiyi tahlil etme gücünü’ ölçmeyi hedeflemiş. Müfredattaki mevzuları kapsayan tarih sorularının zorluk derecesi orta seviyede. Bahislerin kazanımlarına hakim olan ve kazanımları neden sonuç münasebeti içerisinde yorumlayabilen adaylar tarih testinde başarılı olacaktır.

  COĞRAFYA
  Müfredat dışı sürpriz denilebilecek bir soru yok. Zorluk derecesi bakımından biri dışında tüm sorular çok genel ve kolay, sene içi sınavlarımızda, testlerimizde, yayınlarımızda kullandığımız sorularla tıpkı doğrultuda.

  FELSEFE
  Önceki yıllardaki TYT’de olduğu üzere bilgi soruları yüklü sorulmuş. Soruların müfredata uygun olduğunu ve beklemeyen bir soruyla karşılaşılmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Soruların zorluk derecesine baktığımızda; soruların orta düzeyde olduğunu tabir edebiliriz.

  FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI
  TÜRKÇE
  2020 TYT Türkçe testi okuma kültürü edinmiş öğrencilere hitap edecek biçimde hazırlanmış. Çok uzun olmamakla birlikte ağır mana taşıyan, odaklanmayı gerektiren metinler kullanılmış. Kimi metinlerdeki terimsel tabirler ve felsefi öz, öğrencilerimizi zorlamış üzere görünüyor. Aktüel bahislerle ilgili metinler de kullanılmış olmakla birlikte bahis çeşitliliği sağlanmak istendiği anlaşılıyor. Lisan bilgisiyle ilgili soruların her zamankinden az olduğunu da söylemek gerekiyor. İki ‘yazım kuralları’, iki ‘noktalama işaretleri’ üç de lisan bilgisi sorusu sorulmuş. Özetle metin okuma deneyimini ölçen ortalamanın üstünde bir imtihan olarak kıymetlendirebiliriz.

  MATEMATİK
  Matematik testi; yalın, anlatımı net ve yeterli kurgulanmış, muhakeme gücünü ve süreç sürdürme sabrını ölçen sorulardan oluşturulmuş. Kimi sorunların süreçleri uzun ve yorucu olduğu gözlemlendi. 3-4 tane ayırt edici soru kullanıldığı söylenebilir. İmtihan soruları 9’uncu sınıf ve birkaç soru da 10’uncu sınıf müfredatından sorulmuş.

  GEOMETRİ
  Geometri soruları kolay, net ve anlaşılır nitelikte hazırlanmış.

  FİZİK
  2020 TYT Fizik soruları müfredat dahilinde olup son yıllardaki üzere 9 ve 10’uncu sınıf mevzuları. Beklenmedik bir soru gelmedi. Öyküsü olan soruların yoğunlukta olduğu görüldü. Fizik soruları düzgün çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği sorulardan oluşmuş diyebiliriz.

  KİMYA
  2020 YKS/TYT imtihanındaki Kimya soruları 9 ve 10’uncu sınıf müfredatından olup, lisanı anlaşılır ve bilgi yüklü. Bilgiyi özümsemiş öğrencilerin sorun yaşamadan çarçabuk çözebilecekleri sorular.

  BİYOLOJİ
  2020 TYT Biyoloji soruları daha evvelki yıllarda olduğu üzere 9 ve 10’uncu sınıf müfedatına ilişkin. Sorular, kazanımların sorgulandığı, öğrencilerin temel Biyoloji bilgisini ve yorum gücünü ölçer niteliktedir. Yaptığımız görüşmeler esnasında öğrencilerimiz, Biyoloji sorularını çözerken zorlanmadıklarını belirttiler. Sonuç olarak 2020 TYT Biyoloji soruları temel Biyoloji bilgisine hakim, bahis eksiği olmayan ve dikkatli öğrencilerin çözebileceği niteliktedir.

  TARİH
  Bur soru bilgi gerektiriyor. Başka dört soru daha çok yorum yüklü. Sorular müfredata uygun.

  COĞRAFYA
  Soruların 9 ve 10’uncu sınıf bahislerine dağılımı istikrarlı. Bilgiye dayalı soruların da bulunduğu, daha evvelki imtihanlara benzeri, çalışan öğrencilerin çarçabuk çözebileceği sorulardan oluşmuş bir imtihan hazırlanmış.

  FELSEFE
  2020 TYT ideoloji soruları geçen yıla nazaran biraz daha güç. Mana bilgisini ölçen sorulardan oluştuğu için öğrenciler zorlanmış.

  UĞUR OKULLARI
  2020 TYT, ÖSYM formatına ve Ulusal Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uygun bir formda gerçekleştirildi. İmtihan kapsamının, yapılan MEB kazanım sadeleştirme açıklamasına uygun hazırlandığı görüldü. Ayrıyeten 30 dakika fazla vakit verilmesi çalışan öğrenciler için avantaj yarattı. Türkçe ve tarih dersi sorularının tüm kademelerden, ideoloji dersi sorularının 11’inci sınıf kademesinden, başka derslerin ise 9 ve 10’uncu sınıf kademesinden olduğu görüldü. Matematik testinde sorular hikayeleştirilerek temel bilgi sorgulanmış; öğrencinin soruyu birinci okumada anlayıp kolay matematik bilgisiyle yorumlaması ve yanlışsız süreç yapması istendi. Geometride ise klasik geometri yerine, geometriksel düşünmeyi ön plana çıkaran sorular yer aldı. Türkçede evvelki yıllardan farklı olarak paragraf sorusu artırılmış, lisan bilgisi azaltılmış. Toplumsal bilimlerde tüm kısımlardan orta kolaylıkta sorular soruldu. Fen bilimleri testi soruları ise geçen yıl olduğu üzere beklenilen düzeyde, temel bilgileri sorgulayacak formda. Tüm derslerde TYT formatı olan hakikat okuma, hakikat düşünerek yorum yapabilme ve vakti yeterli kullanarak kusursuz işlem yapma yetkinlikleri ölçüldü.

  MATEMATİK
  Matematik ve geometri soruları 9 ve 10’uncu sınıf konularını kapsıyor. Matematik soruları okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, matematiksel olarak ifade etme ve işleme yönelik. Paragraf olarak düzenlenmiş soruların dikkatli okunması gerekiyor. Geometri soruları çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlanmış, gerçek hayatla ilişkilendirilmiş, geometriksel düşünme becerisini ölçen nitelikte.

  TÜRKÇE
  Türkçe sorularında ağırlık yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerine. Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 7-8 soru dil bilgisiyken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından geldi. 2020 TYT’deki dil bilgisi soruları 2019 TYT’den farklı olarak daha az sayıda sorulmuş. Anlam bilgisi olarak tanımladığımız sorularda kullanılan dilin yalın olması ve güncel olaylardan alınmış olması soruların çözülebilirliğini arttıracaktır fakat 2019’a oranla soru sayısı artmış olan paragraf sorularındaki çeldirici seçeneklerin kuvvetli olması öğrencilerin zaman kaybına neden olmuş gibi görünüyor. Sorulan dil bilgisi sorularının da öğrenciye zaman kaybettirmiş olabileceği ancak zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular olmadığı görülüyor. 2018’den bu yana soru formatındaki matematiksel işlemlerden arındırılmış, temel bilgi düzeyini, okuduğunu anlayıp yorum yapabilme yeteneğini ve dikkati ölçen soruları bugün yapılan TYT sınavında da ağırlıklı olarak görüyoruz. TYT’ deki yedi fizik sorusunun 9 sınıf ve 10’uncu sınıf müfredatlarından sorulduğu görülüyor. Sorulara zorluk açısından bakıldığında herkesin yapabileceği soruların yanında bir kısım sorularda ayırt edicilik ön plana çıkıyor.

  KİMYA
  Kimya soruları beklenildiği gibi 9 ve 10’uncu sınıf müfredatında belirtilen konuları içeriyor. Sorular müfredattaki konuları tarayacak şekilde düzenlenmiş, önceki yıllarda olduğu gibi temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorulmuştur. Beklenilmeyen bir soruyla karşılaşılmadı. Öğrenciler soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca soruların normal düzeyde olduğunu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ediyorlar.

  FEN BİLİMLERİ
  Fen bilimleri testinde yer alan biyoloji sorularının ortaöğretim müfredat kazanımlarıyla uyumlu olduğu ve soru formatının geçen yılla benzer olduğu görüldü. Sorular 9 ve 10’uncu sınıf müfredatını kapsamaktadır. Soruların temel bilgi düzeyinde, nitelik ve kapsam olarak ÖSYM formatına uygun, beklenilen zorluk derecesinde olduğu düşünülüyor.

  COĞRAFYA
  Coğrafya soruları, 9 ve 10’uncu sınıf ortak müfredatını ve ünitelerini kapsıyor. Düzenli olarak çalışan, harita okuryazarlığı iyi olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular yöneltilmiş. Ayrıca öğrencilerden aldığımız duyumlara göre tartışmalı herhangi bir soru bulunmuyor.

  TARİH
  Öğrencinin hem yorum hem de doğrudan bilgi düzeyini ölçen sorular sorulmuş. Daha önceden yayınlanan örnek sorularda olduğu gibi resim, şekil, grafik gibi içeriklere yer verilmemiş. Klasik soruların yanı sıra öncüllü sorulara da yer verilmiş. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmış. Sınav konularına hakim olan, soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayan ve akıl yürüten öğrencilerin yapabileceği nitelikte olup sorular orta düzey zorluk seviyesine sahiptir.    

  FELSEFE
  Sorular, müfredata uygun olup, öğrencinin paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisini, ardından da bilgiye dayalı yorum gücünü ölçmeye yönelik. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır olup orta düzeyde bir zorlukta. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren bir sınav.

  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
  Daha çok okuduğunu anlama ve anlarken de öğrenciye bir miktar bilgi sahibi olması gerektiğini hatırlatan sorulardan oluşmuş. TYT’ de temel bilgi gerektiren sorular olmasına rağmen yine de soruların içeriğine bakacak olursak öğrencinin soruları doğru cevaplayabilmesi adına birtakım özet bilgilere sahip olması gerektiği görülüyor. Sınavın paragraf ağırlıklı sorulardan oluşması bizleri şaşırtmadı. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılırdır. Zorluk düzeyi önceki yıllardaki TYT sınavlarıyla benzer seviyede olup beklenildiği gibidir. Sınav kolay ve orta zorlukta sorulardan oluşuyor.

  spot_img
  İLİŞKİLİ HABERLER

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz

  - Reklam -Yılmaz Servo Teknik-Servo Motor Tamiri

  Popüler

  Son Yorumlar

  Sedat Ergani on DASKUT’TAN FUARA DAVET 
  Burhanettin Aydınlı on İŞTE O KAHRAMANLAR -1- BÖLÜM
  AHMET FEYYAZ KELEŞ on KIRACI HAKLARI
  Mehmet Emirhan ÖZKAN on KIRACI HAKLARI
  Mehmet Emirhan ÖZKAN on KIRACI HAKLARI
  Mehmet Emirhan ÖZKAN on KIRACI HAKLARI
  Hüseyin Çalışkan on KIRACI HAKLARI
  Mert on KIRACI HAKLARI
  Enes dursun on KIRACI HAKLARI
  Tuncay Meriçli on HAYVAN HAKLARI …