Sigorta, özel emeklilikte ıslahat yapacağız

0
0

SİGORTACILIK ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Lideri Türker Gürsoy, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dayanağı ile sigortacılık ve özel emekliliği, memleketler arası entegrasyonu yüksek, finansal ve kurumsal yeterliliği sağlam, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeye sahip bir dal olarak konumlandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Gürsoy, SEDDK’nın kesime bakışı, yapacakları yeni düzenlemeler ve kesimden beklentileri konusunda HÜRRİYET’e özel açıklamalarda bulundu.

Türker Gürsoy, dalın sürdürülebilir, sağlıklı büyümesinin kurumsal olgunluk düzeyine bağlı olduğunu, tüm kesimin kurumsal olgunluğunun eşit düzeyde güçlü olmasını hedeflediklerini belirterek, bunun da iş süreçlerinin iyileştirilmesinden geçtiğini söyledi. Önümüzdeki devirde memleketler arası prensipler dikkate alınarak şirketlerin iç sistemleri, hasar süreçleri, bilgi sistemleri üzere hususlarda sigortacılık iş süreçlerini uçtan uca geliştirecek mevzuat düzenlemeleri yapılacağını kaydeden Gürsoy, “Dünyada teknolojik dönüşüm yaşanıyor, hayatın her alanı dijitalleşiyor. Dalımızın de bu dönüşüme ahenk sağlaması için düzenlemelerimizi gözden geçiriyoruz ve yeni düzenlemeleri bu çerçevede hazırlayacağız. Dijitalleşmeye biz de ahenk sağlayacağız. Sigortalıların hak ve menfaatlerini muhafaza önceliğimiz hasebiyle kontrol süreçlerimizi yine tasarlıyor, bilişim tabanlı uzaktan kontrol modellerini geliştiriyoruz” dedi.

TRAFİKTE DÜZENLEME

Gürsoy, dalın trafik sigortası odaklı olmaktan çıkması ve gereksinim duyulan öteki sigorta eserlerini geliştiren bir dal haline getirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, şunları söyledi: “Trafik sigortasında birinci olarak Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar sonrası ortaya çıkan belirsizlikleri yapacağımız mevzuat düzenlemesi ile ortadan kaldıracağız. Sonrasında da ıslahat niteliğinde yapısal değişiklikler yapmayı hedefliyoruz. Bu branşta direkt tazmin formülü, şoför riski temelli poliçelendirme üzere sistemi daha ileriye taşıyacak bahislerde çalışmalarımızı yürütüyoruz.”

Sektörün derinliğinin artırılabilmesi için yeni eserlerin geliştirilmesi yahut mevcut eserlerin cazibesinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Gürsoy, “Alacak, kefalet, bina tamamlama üzere finansal sigortalarda kesimin önünü açacak düzenlemeler için tüm paydaşlarımızla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik Islahat Paketi Aksiyon Planı’nda yer verildiği üzere ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığılı ile çalışmalar yürütüyoruz. Devlet takviyeli alacak sigortasında yürüttüğümüz çalışmalarla KOBİ’lerin alacak riski korunurken finansman gereksinimine da dayanak olunması amaçlanmaktadır” diye konuştu.

SERMAYE YETERLİLİĞİ

Türker Gürsoy, SEDDK’nın, memleketler arası sisteme entegrasyon düzeyinin artırılmasını ve düzenlemelerin bu çerçevede yapılmasını önemsediklerine de değinerek, bu kapsamda, Memleketler arası Muhasebe Kurulu’nun hazırladığı ve Kamu Nezaret Kurumu tarafından Türkiye’ye uyarlanmış Sigorta Kontratları Hakkında Türkiye Finansal Raporlama Standardına (TFRS 17) ahenk kapsamında çalışmalara başlandığını kaydetti. Gürsoy, “Kurumumuz, bu standarda ahenk çalışmaları esnasında şirketlerle iştirakçi bir çalışma ortamı oluşturarak, yıl bitmeden evvel bölümün önünü görebilir hale gelmesini sağlayacak. Önümüzdeki devirde bu bahislerde kesimle daha sık toplantılar yaptığımız görülecektir. Devamında da sermaye rejimine ait olarak uzun yıllardır dalımızın gündeminde olan Solvency-2’ye geçişin hızlandırılması amaçlanmakta. Geçiş sürecini tüm taraflarıyla kıymetlendirerek sermaye yeterlilik düzenlemelerini hassas bir formda yöneteceğimizi bilhassa vurgulamak isteriz” dedi.

Türker Gürsoy, faizsiz finans sistemi içinde iştirak sigortacılığının geliştirilmesini önemsediklerini vurgulayarak, “Katılım asıllı sigortacılık, özel emeklilik faaliyetlerine ait Türkiye modelini geliştirdik. Bu alanda kıymetli potansiyel olduğuna inanıyor, ülkemizi bölge ve dünya ölçeğinde öncü hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi. Gürsoy, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Sektörümüzün vatandaşa dokunan yüzü sigorta aracılarımızdır. Aracılık sistemini günümüz şartlarına nazaran en uygun biçimde geliştirmek için tüm paydaşlarımızın iştirakini bekliyoruz. Sistemi geliştirecek modelleri tüm taraflarıyla kıymetlendirerek, oluşacak ortak bir paydada gerekli adımları kararlılıkla atmayı planlıyoruz. Gerek acentelerimiz gerekse brokerlerimiz bu manada SEDDK’yı her vakit yanlarında göreceklerdir.”

ÖZEL EMEKLİLİK GELİŞECEK

HAYAT sigortaları ve özel emeklilik sisteminin tasarrufların artırılmasına kıymetli katkısı olduğuna dikkat çeken Gürsoy, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Yeni Islahat Paketi ile iki ana maksadımızdan bahsedebiliriz. Birincisi, bu sistemlerin yaygınlığının artırılması ve tabana yayılması. Oburu, bütünleşik bir yapıyla sisteme iştirakin, sistemde kalmanın özendirilmesidir. Bu çerçevede 18 yaş altının BES’e girmesinin önündeki maniler kaldırılacak, vakıf ve sandık üzere üyelerine emeklilik hizmeti sunan kuruluşların BES sistemine transferinin önü açılacak. Bu sayede hem vatandaşları-mızın farklı gereksinimlerine tahlil üretilecek hem de farklı özel teminat eserleri bütünleşik bir biçimde halkımızın hizmetine sunulacak. Yeniden, fon çeşitliliğinin artırılması ve şahısların çok daha geniş bir fon havuzundan portföy oluşturma imkanlarının artırılması üzerinde de çalışıyoruz.”

SEKTÖRDEN YENİ ESERLER BEKLİYORUZ

TÜRKER Gürsoy, günümüz şartlarının; sıhhat, sorumluluk, tarım sigortaları üzere klasik sigortalarda eser çeşitlendirme, yeni eser geliştirme muhtaçlığını gündeme getirdiğini belirterek, şunları söyledi: “Pandemi süreci, yaşadığımız doğal afetler, süratle gelişen teknolojik yenilikler bu gereksinimi gözler önüne seriyor. Dönüşümün yaşandığı bu periyotta memleketler arası sigortacılık piyasasında da yeni tartışma konusu olan afet riskleri, siber riskler, global iklim değişikliği kaynaklı finansal eserler üzere alanları dalın gündemine alarak yeni eserler geliştirmesini bekliyor; bu alanların gelişmesini destekliyoruz. Mevcut eserlerin yaygınlaştırılması, yeni eserlerin geliştirilmesiyle sigortada penetrasyonun iki katına çıkma potansiyeli var ve Kurum olarak bu potansiyeli hayata geçirecek düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz.”

KURUMSAL YAPILANMA TAMAM

SEDDK’nın, 2019’un Ekim ayında kurulduğunu lakin fiilen kuruluşunun 2020’nin Mayıs ayında Konsey üyelerinin atanmasının akabinde gerçekleştiğini, SEDDK’nın kurulmasının sigortacılık ve özel emeklilik için değerli bir dönüm noktası olduğunu belirte Gürsoy, şu açıklamaları yaptı: “Bir müddettir yürütmekte olduğumuz kurumsal yapılanmanın tamamlandığını buradan ilan edebiliriz. Ağır yapılanma sürecinde Kurum içinde kısa müddette oluşan güçlü kurumsal kültürün de bölümümüzün gelişimine değerli katkı sunacağını düşünüyoruz. Başta sigortalılar ile iştirakçiler olmak üzere daldaki paydaşların hak ve menfaatlerinin korunmasını, piyasa disiplinin piyasa dinamikleri içinde sağlanmasını, kesimin finansal istikrarının devam ettirilmesini temel amaçlarımız olarak sayabiliriz. Maksatların gerçekleşmesine yönelik, SEDDK’nın bir düzenleme otoritesi olarak şeffaf ve öngörülebilir bir regülasyon anlayışına sahip olacağını vurgulamak gerekir. Bu vurgunun somutlaştırılması için Kurumumuzun yol haritası olacak 5 yıllık siyaset dokümanını kısa mühlet içinde kamuya duyuracağız. Kurum olarak yapacağımız çalışmalarda tüm paydaşlarımızla diyalog halinde çalışıyoruz. İştirakçi bir ortamda tüm tarafların görüş ve tekliflerinin bir ortaya gelmesi bizi en temel prensiplerimizden biri.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz